ข่าว : พัฒนาคน สร้างอาชีพ เศรษฐกิจดี บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย เทคโนโลยีทันสมัย สาธารณูปโภคครบถ้วน ด้วยหลักธรรมค้ำจุน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด  : วิสัยทัศน์ผู้แจ้งข่าว : อบต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ประกาศเมื่อ :