ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการขุดลอกฝายถ้ำทะลุ หมู๋ที่ ๑ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอฟ.ดี.ก่อสร้าง วัสดุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 เม.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 เม.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 เม.ย. 2564
4 ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 เม.ย. 2564
5 ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 เม.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 เม.ย. 2564
7 ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างเสริมเหล็กสายป้าหลิว หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 เม.ย. 2564
8 ข้อมูลสาระสำคัญ เหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 เม.ย. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 เม.ย. 2564
10 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 100 ใบ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117