ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับลงทะเบียน โครงการตลาดประชารัฐ
รายละเอียด :

  เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลถ้ำทะลุ

ที่สนใจขายสินคาในโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

ลงทะเบียนได้ที่ อบต ถ้ำทะลุ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 

 ตามวันและเวลา ราชการ

  เอกสารที่ใช่ลงทะเบียน

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.บัตรประชาชน

3.แบบคำขอ มารับที่ที่ อบต.ถ้ำทะลุ

    ติดต่อสอบถาม 073 - 261007

ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560    อ่าน 168 คน